0
Vaša korpa
Korpa je prazna.

Opšti uslovi

SYSTEM LINE DOO SUBOTICA, Mat. br.: 08660638 , PIB: 100851887, Bikovački put 87, 24000 Subotica, račun br.: 220-0000000111184-26 otvoren kod ProCredit banke A.D. - Beograd, račun br.: 310-0000000152351-30 otvoren kod NLB banke A.D. - Beograd, račun br.: 370- 0000000008455-84 otvoren kod Opportunity banke A.D. - Novi Sad, račun br.: 160-0000000134679-44 otvoren kod Bance Intese A.D. - Belgrade, kontakt telefon: 024/4-797-299, 024/4-797-080, 024/4-797-098, 066/801-6628, email: office@systemline.co.rsInternet sajt: systemline.rs.

Opšti uslovi prodaje

I Uvod

SYSTEM LINE DOO SUBOTICA (u daljem tekstu: “Drutšvo”) je privredno društvo koje je upisano u registar privrednih  subjekata - APR dana 22.09.1997. godine, a pretežna delatnost mu je nespecijalizovana trgovina na veliko stočarskim i poljoprivrednim proizvodima. System line posluje putem maloprodajnih i veleprodajnih objekata kao i putem Internet sajta koja se nalazi na Internet sajtu: systemline.rs (u daljem tekstu: “Internet sajt”).

 

Ovim opštim uslovima prodaje bliže se određuju uslovi i način kupovine robe putem Internet sajta (odnosno kupovine na daljinu – online kupovine), zatim način plaćanja robe, kao i način, uslovi i rokovi isporuke, te pravo na reklamaciju za kupljenu robu, a koja reklamacija je bliže regulisana i posebnim Pravilnikom o zaštiti potrošača i načinom rešavanja reklamacija.


Kupovinom putem Internet sajta izričito potvrđujete da ste saglasni sa svim uslovima online kupovine definisanim ovim Opštim uslovima, kao i svim ostalim opštim aktima  Društva, koji su dostupni na napred navedenom Internet sajtu (Politikom privatnosti, Pravilnikom o zaštiti potrošača i načinu rešavanja reklamacija i sl.). Proverite da li ste pročitali i razumeli sve odredbe pre nego što izvršite porudžbinu robe i time u potpunosti prihvatite sve ovde navedene uslove. Za slučaj nesuglasica i/ili nejasnoća po pitanju ovih opštih uslova prodaje, budite slobodni da nam se obratite putem jednog od napred navedenih kontakata ili putem kontakata istaknutih na Internet sajtu.

 

II Cene i načini plaćanja

Cene za proizvode su izražene u dinarima. U istaknute cene nisu uračunati troškovi isporuke robe na adresu kupca (potrošača). Trošak  isporuka se naplaćuje na osnovu aktuelnog cenovnika AKS Šabac.

Cene za proizvode su podložne promenama sve do trenutka dobijanja potvrde porudžbine.

Poručene proizvode iz našeg prodajnog asortimana možete platiti na sledeće načine:
- plaćanjem preko računa
- plaćanje pouzećem
- plaćanje karticom

 

 

Plaćanje preko računa

Vašu narudžbinu možete platiti direktnom uplatom na račun Prodavca (Društva) uz obavezno navođenje odgovarajućeg poziva na broj koji se generiše prilikom naručivanja. Plaćanje možete izvršiti standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci na teritoriji Republike Srbije. Plaćanje preko računa se takođe može izvršiti elektronskim plaćanjem (elektronskim nalogom naručioca za prenosom novčanih sredstava sa računa naručioca na naš račun).  

Nakon poručivanja i dobijanja potvrde - obaveštenja o potvrdi porudžbine, roba će biti data na isporuku u skladu sa podacima koje ste pri naručivanju ranije ostavili, i to bez odlaganja po evidentiranju Vaše uplate od strane Društva.

Plaćanje pouzećem

Kod plaćanja pouzećem Vašu narudžbinu plaćate u gotovini prilikom isporuke neposredno dostavljaču kurirske službe. Za slučaj da je naručena roba poručena najkasnije do 13h, Prodavac će nastojati da preda na otpremu kurirskoj službi isti dan. Roba koja bude poručena posle 13h biće data na otpremu kurirskoj službi tokom radnog vremena dan nakon poručivanja.

 

Plaćanje karticom

Vašu narudžbinu možete platiti karticom. Nakon što ste u korpi odabrali način plaćanja “karticom”, dalju kupovinu obavljate klikom na opciju “Naručivanje“ i završi kupovinu. Nakon ovoga, događa se sledeće:
1. Podaci o kupovini pohranjuju se u našoj bazi podataka,
2. Nakon uspešnog pohranjivanja podataka o kupovini, uzimaju se uneti podaci za plaćanje i dostavu, te se isti prosleđuju banci,
3. Nakon što banka preuzme podatke o narudžbenici prikazuje stranu za unos podataka o kartici (Bitna napomena: Društvo ni u jednom trenutku ne čuva informacije o kartici niti ih traži od kupca - potrošača),
4. Nakon što kupac (potrošač) popuni podatke i potvrdi plaćanje, banka nam vraća odgovor i to:
    a. Odgovor pozitivan: obaveštenje da je narudžbenica uspešno evidentirana i da je uspešno plaćeno,
    b. Odgovor negativan: obaveštenje da je narudžbenica uspešno evidentirana ali da plaćanje nije,
5. Nakon odgovora od banke skladištimo podatke o odgovoru za narudžbenicu u našu bazu podataka, a sve u skladu sa našom Politikom privatnosti.

 

III Poručivanje robe

Poručivanje robe "Online" se vrši putem napred navedenog Internet sajta. Samo punoletna lica mogu na ovaj način vršiti poručivanje robe. Pristupom Internet sajtu i/ili registracijom na Internet sajtu i/ili naručivanjem na Internet sajtu izričito potvrđujete da ste lice starosti preko 18 godina.


Poručivanje robe putem „Online“ prodavnice mogu vršiti kako fizička tako i pravna lica uz uslov da je mesto isporuke na teritoriji Republike Srbije.

 

Poručivanje se vrši označavanjem željene robe, kao i odabira željene količine, nakon čega se predmetna roba dodaje u elektronsku “korpu”.

 

Ispod svake robe nalazi se detaljan opis robe kao i njena količina, broj komada i slične specifikacije.

 

Nakon označavanja željenog broja proizvoda i klika “Dodaj u korpu”, bićete upućeni na meni gde unosite podatke koji su nam neophodni da bismo izvršili evidentiranje Vaše porudžbine i isporuku. Podatke koje tražimo su ime i prezime, adresa, e-mail adresa, poštanski broj, grad, kontakt telefon i slično. Na samom kraju, da biste uspešno izvršili porudžbinu, potrebno je da kao obavezno označite polje “saglasnost sa uslovima prodaje”. Radi detaljnijeg uvida u informacije vezane za našu politiku pirikupljanja, skladištenja, obrade, deljanje i slično, podataka o ličnosti, pogledajte našu Politiku privatnosti. Za slučaj da je Vaše naručivanje uspešno sprovedeneo i evidentirano kroz naš sistem, o tome ćete dobiti povratnu informaciju u elektronskoj formi.

 

Pri poručivanju robe „Online“ molimo Vas da imate u vidu činjenicu da može doći do razlike u nijansama boja proizvoda prikazanih na Vašem računaru i stvarnog izgleda proizvoda zbog reprodukcija boja na kompjuteru.

 

IV Način, uslovi i rokovi isporuke -

Da bi se izvršila isporuka kupac (potrošač) je prethodno u obavezi da izabere jedan od 3 ponuđena načina plaćanja i ukoliko plaća preko računa uplati celokupnu vrednost kupljene robe.


Prodavac zadržava pravo pozivanja Kupca radi provere podataka iz porudžbenice. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti Društvo zadržava pravo otkazivanja narudžbenice.


Isporuka kupljene robe se vrši na celoj teritoriji Republike Srbije od strane trećeg lica (u daljem tekstu Kurirske službe). Prodavac je u obavezi da preduzme sve mere da se roba isporuči u ispravnom i funkcionalnom stanju.


Kupac (potrošač) je u obavezi da obezbedi dovoljan broj lica koja će izvršiti preuzimanje robe iz dostavnog vozila Kurirske službe. Primopredaja robe se vrši na mestu isporuke označene od strane naručioca - Kupca (potrošača) u vozilu kurirske službe.


Prodavac će nastojati da kupljenu robu, koja je poručena do 13h, preda kurirskoj službi na otpremu isti dan, dok će robu koja je poručena nakon 13h, istu nastojati predati kurirskoj službi na isporuku dan nakon naručivanja, odnosno dan nakon plaćanja (u zavisnosti od izabranog načina plaćanja od strane kupca – potrošača).

 

U slučaju da isporuka robe nije moguća, krivicom Kupca, Prodavac ima pravo da Kupcu naplati realne troškove nastale kao posledica skrivljenog nepreuzimanja robe od strane Kupca, prilikom ponovljene isporuke robe. Kao dokaz da je isporuka pokušana Kurirska služba će dostaviti potvrdu koja obavezno sadrži tačno vreme i ime i preizme lica koje je pokušalo dostavu robe.

Smatra se da isporuka nije realizovana krivicom Kupca ukoliko je pokušana najmanje dva puta od strane Kurirske službe.


Prilikom isporuke robe Kurirska služba je u obavezi da Kupcu dostavi prateću dokumentaciju na kojoj će Kupac (potrošač) potvrditi da mu je roba isporučena, kao i obrazac za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu i reklamacioni obrazac u smislu Zakona o zaštiti potrošača.


Kupac (potrošač) je odgovoran za odlaganje ambalaže, u skladu sa Zakonom, u kojoj je bio upakovan kupljeni proizvod. Kupac (potrošač) je odgovoran i na sebe preuzima obavezu da ambalažu odloži u posude za odlaganje ambalažnog otpada koje su označene od strane komunalnih preduzeća za odlaganje papira, odnosno druge vrste ambalaže.


Prilikom preuzimanja robe Kupac (potrošač)  je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.

 

V REGISTRACIJA

Korisniku je ostavljena opcija registracije. Postupak registracije otpočinje klikom na dugme “Registracija”. Klikom na navedenu opciju, otvara se polje sa registracionom formom u koju se unose sledeći podaci: ime, prezime, e-mail adresa, ponovo e-mail adresa, lozinka, pol. klikom na polje “Registracija”, ukoliko su pravilno uneti svi gore navedeni podaci, registracija je završena. Nakon ovoga, otvara se polje sa korisničkim nalogom. Korisnički nalog kreiran je i osmišljen kako bi registrovani kupci – potrošači, Društvu ostavili svoje kontakt podatke, zatim da kupci - potrošači imaju “zapamćenu” formu za kupovinu (opcija “podaci za korpu”) radi lakše ponovne kupovine, te da kupci - potrošači mogu da prate svoje prethodne kupovine kao i statuse istih (opcija “narudžbenice”).

 

VI Saobraznost robe i reklamacije

Ukoliko se konstatuje da je isporučena roba oštećena, nekompletna ili da nije u funkcionalnom stanju, tj. da nije saobrazna ugovoru, Kupac (potrošač) ima pravo na reklamaciju iste. Prijava reklamacije se može izvršiti na sajtu putem email-a: office@systemline.co.rs ili telefonom: +381 24 4797299.

 

Društvo će nesaobraznost robe otkloniti popravkom bez plaćanja naknade ili će izvršiti zamenu nesaobrazne robe.


Društvo je dužno da, osnovanu reklamaciju realizuje u zakonskom roku, od dana donošenja odluke o njenoj opravdanosti.


Kupac (potrošač)  ima pravo na otklanjanje nesaobraznosti na robi isključivo uz račun, koji je dužan da priloži prilikom reklamacije kupljene robe.

 

Način rešavanja reklamacija i druge  okolnosti koje su u vezi sa reklamacijom i zaštitom potrošača uređen je Pravilnikom o zaštiti potrošača i načinu rešavanja reklamacija, koji je istaknut na Internet stranici: Društva.
 

VII Ostali uslovi

Ukoliko neka od odredbi ovih opštih uslova postane nevažeća to ne utiče na važnost ostalih odredbi i Opštih uslova kao celine.


Na odnose nastale putem online kupovine između Društva i kupca (potrošača) se primenjuju odredbe Zakona o elektronskoj trgovini, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakona o obligacionim odnosima i drugi propisi koji regulišu predmetnu oblast.


Društvo neće snositi odgovornost za štetu koja može nastati za Kupca (potrošača) ili treća lica usled:

 

- zloupotrebe ličnih podataka u svrhu naručivanja proizvoda,

 

- neautorizovanog korišćenja korisničkog imena i lozinke ili radnje koja je povezana sa takvim korišćenjem,

 

- upotrebe ili zloupotrebe korišćenja usluge on line prodavnice ako predmetna šteta nije nastala krivicom zaposlenog u Društvu,


U slučaju eventualnog spora, ukoliko ugovorne strane isti ne reše mirnim putem, nadležan za rešavanje je stvarno nadležni sud u Subotici.

 

VIII Vlasnička prava

Bilo koja upotreba ovog sajta u celini ili delimično i/ili opštih uslova prodaje Društva, njihovo kopiranje i čuvanje od strane trećih lica, i uopšte bilo kakvo korišćenje bez pismene dozvole Društva je zabranjeno.

 

Obaveštenje

Popunjavanjem narudžbenice Kupac (potrošač) potvrđuje da je na jasan i razumljiv način pre kupovine obavešten o:

- osnovnim obeležjima proizvoda (robe),

- adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca i ostalim relevantnim podacima, obaveštenjima i informacijama u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o zaštiti potrošača,

- prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode proizvoda prodajna cena ne može utvrditi, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret Kupca,

- načinu plaćanja i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama (reklamacijama) Kupca,

- postojanju prava Kupca na jednostrani raskid ili odustanak od ugovora pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača, ukoliko su takvi uslovi ispunjeni,

- da ima mogućnost da uoči i ispravi greške u unosu podataka pre nego što pošalje Narudžbenicu,

- da će imati mogućnost elektronskog pristupa kodeksu ponašanja Društva ukoliko isti bude donet,

- da su sva dokumenta dostupna na srpskom jeziku,

- i da su Opšti uslovi koje je Kupac (potrošač) pročitao sastavni deo Ugovora, a sa kojima je saglasan što potvrđuje slanjem porudžbenice.

 

U Subotici,

dana 10.05.2021. godine.

 

SYSTEM LINE DOO SUBOTICA

Žolt Sabo - direktor 

Podešavanja kolačića
Kao i većina web sajtova i naš web sajt koristi kolacice za personalizaciju sadržaja i oglasa , pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Radi što boljeg korisničkog iskustva, možete dozvoliti marketinške kolačiće. Nastavljanjem pregledanja prihvatate upotrebu kolačića i prihvatate šta je navedeno u Informaciji o obradi podataka.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.